Den Trechter

De werking van het jeugdhuis steunt op vier belangrijke pijlers; ontmoeting, activering, zelforganisatie en vorming

Ontmoeting
Jeugdhuis Den Trechter is een plaats waar jongeren zich in een ‘veilige’ omgeving kunnen ontspannen. Hiervoor openen wij meermaals per week onze deuren en organiseren wij toegankelijke activiteiten.

Activering
Wij bieden jongeren de mogelijkheid om op jeugdige manier te leren omgaan met verantwoordelijkheden. Zo kunnen jongeren hier tappen, helpen op activiteiten en hebben ze inspraak in de werking. Wil je zelf een activiteit organiseren in het jeugdhuis dan kun je rekenen op ondersteuning van de kern.

Zelforganisatie
Met een kern van 7 mensen houden we het jeugdhuis draaiende. We dragen de verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het jeugdhuis wekelijks open gaat, dat de rekeningen kloppen en dat er op regelmatige basis activiteiten georganiseerd worden.

Vorming
De kern van het jeugdhuis woont geregeld vormingen bij, oa van Formaat. We blijven jongeren stimuleren hieraan deel te nemen, in de toekomst willen we ook eigen vormingen organiseren.

Jeugdhuis Den Trechter – Zwijndrecht